top of page

Hyvinvointiteko on helppo ja yksinkertainen tapa lähteä kehittämään vastuullisuustyötä ilman, että se on päälle liimattua viherpesua. Hyvinvointiteot toteutetaan yrityksen olemassa olevan vastuullisuusstrategian mukaisesti, tai jos sellaista ei ole, niin teot sidotaan yrityksen kanssa pidettävän työpajan myötä luotuihin tavoitteisiin.

Me autamme tavoitteiden luomisessa ja hoidamme Hyvinvointitekojen toteutuksen yhdessä sovitun toimintasuunnitelman mukaisesti. Mallimme perustuu siihen, että yritys ulkoistaa Hyvinvointitekojen käytännön tekemisen meille. Näin pääsee helposti kokeilemaan ja toteuttamaan konkreettisia tekoja. Toimintamalli on luotu sellaiseksi, että yrityksellä ei tarvitse olla vastuullisuustrategiaa eikä vastuullisuusasioita hoitavia henkilöitä. Tarjoamme yhteisen alustan ja oppimisen paikan, joka mahdollistaa kätevän ja helpon tutustumismahdollisuuden sosiaalisen vastuun aihealueeseen.

Ulkoista käytännön tekeminen meille

1

LIIKKEELLELÄHTÖPAKETTI

Tilaa yrityksellesi räätälöity toimintasuunnitelma konkreettisten Hyvinvointitekojen tekemisestä

2 450 € + ALV

Liikkeellelähtöpaketti on suunnattu yritykselle, joka haluaa vahvistaa vastuullisuustekemistään sosiaalisen vastuun Hyvinvointiteoilla. Käymme läpi yrityksesi vastuullisuustavoitteet ja luomme yhteisen ymmärryksen, miten konkreettiset teot sidotaan osaksi yrityksen omaa liiketoimintaa. Yrityksen omista lähtökohdista lähtevä, räätälöity ja selkeä toimintasuunnitelma auttaa hahmottamaan niin kustannukset kuin toiminnasta saatavat hyödyt. 

Laadimme yrityksille hyvinvointitekosuunnitelman

LIIKKEELLELÄHTÖPAKETTI sisältää:

  • Fasilitoitu workshop, jossa muodostetaan näkemys yrityksen sosiaalisen vastuun tavoitteista, kohderyhmistä, teemoista ja reunaehdoista.​

 

  • Workshopin pohjalta laadittu, räätälöity toimintasuunnitelma kustannusarvioineen Hyvinvointitekojen toteuttamiseksi.

  • Paketti ei sido yritystä jatkoyhteistyöhön Hyvinvointikylä Oy:n kanssa.

2

YHTEISTYÖPAKETTI

Astutaan yhdessä sosiaalisen vastuun polulle ja tuotetaan merkityksellisiä Hyvinvointitekoja

alkaen 3 000 € / kk + ALV (min. 6 kk)

Yhteistyöpaketti räätälöidään yrityksenne sosiaalisen vastuun tavoitteet huomioiden ja rakennetaan yksilöidysti teidän tarpeistanne lähtien. Hyvinvointiteot tukevat yrityksen brändiä ja merkityksellisyyttä yhteiskunnalle, sidosryhmille ja yrityksen henkilöstölle. Tekoja voi hyödyntää yrityksen viestinnässä ja henkilöstön osallistamisessa. Tavoiteasetannan jälkeen me hoidamme kaikki käytännön asiat, eikä teidän omia henkilöresurssejanne tarvita Hyvinvointitekojen toteuttamiseen.

Koordinoimme yrityksen puolesta konkreettisia hyvinvointitekoja

YHTEISTYÖPAKETTI sisältää mm:

  • Liikkeellelähtöpaketin erikseen sovittavassa laajuudessa

  • Valitsemanne määrän laaditun suunnitelman mukaisia tekoja (min. 6 kpl 6 kk aikana)

  • Monipuolisen yrityksen lähtökohdista lähtevän raportoinnin, sekä sisältömateriaalia  yrityksen viestinnän ja markkinoinnin käyttöön

  • Henkilöstölle suunnatut luennot ja mahdollisuuden osallistua Kaikki On Hyvin -päiviin vapaaehtoistyöntekijöinä.

bottom of page